Ny viden om dannelsen af menneskekroppen – Københavns Universitet

Nyheder > Alle nyheder > 2009.08 > Ny viden om dannelsen ...

11. august 2009

Ny viden om dannelsen af menneskekroppen

Dansk-amerikansk forskningssamarbejde dokumenterer vigtig viden om stamcellers udvikling, der på sigt kan give nyt håb til børn og voksne med hjertefejl.

Over 500 børn fødes hvert år i Danmark med misdannelser i hjertet. En tredjedel af disse børn har brug for et operativt indgreb for at overleve eller leve et normalt liv som voksne. Problemet hænger sammen med, at hjertet, når det dannes under fosterudviklingen, blandt andet styres af små antenner (primære cilier), der koordinerer stamcellers udvikling til hjerteceller.

Samspillet mellem de små antenner og udviklingen af kroppen på stamcelle-niveau er nu blevet dokumenteret af forskere på Københavns Universitet i samarbejde med amerikanske forskere. Deres resultater er netop blevet offentliggjort i tidsskriftet Journal of Cell Science.

Kommunikationsproblemer på celleniveau
Stamceller besidder et stort potentiale i sygdomsbekæmpelse og til fremstilling af medicin, der kurerer fejlfunktioner i kroppen. Forskningsområdet omkring de små antenner gør det muligt bedre at forstå af de første små skridt på vejen mod dannelsen af menneskekroppen.

- Vi mener, at disse celler med disse antenner er med til at koordinere de processer, der får stamceller til at udvikle sig til nye celletyper. Vores nye forskningsresultater viser, at det netop er tilfældet med udviklingen af hjertet i fosterstadiet. Derfor håber vi, at disse resultater kan bruges til at forbedre de metoder, som bruges til at reparere skader på hjertet for børn født med hjertefejl, siger lektor Søren Tvorup Christensen fra Biologisk Institut på Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Fra laboratorium til behandling
Forskernes laboratorie-arbejde har vist, at stamcellers normale udvikling til bankende hjertemuskelceller går tabt, hvis man slukker for de gener, som danner cellernes antenner. Normalt styrer antennerne nogle af de signalsystemer, som igangsætter cellernes omdannelse til hjertemuskelceller. Samtidig har forskerne vist, at musefostre med fejl i antennerne udvikler hjerter med mange forskellige alvorlige defekter.

- Hjertet er et meget komplekst organ. Og for at det kan udvikle sig på normal vis, kræver det, at et meget stort antal gener kommunikerer indbyrdes med hinanden på rette tidspunkt og rette sted. Nu ved vi, at disse antenner koordinerer en del af disse processer. Det er et vigtigt skridt for at forstå, hvad der er gået galt hos børn med hjertemisdannelser. Samtidig åbner vores resultater en ny dør til at forstå, hvordan man på sigt kan benytte stamceller i regenerativ eller ”gendannende medicin” til at helbrede voksne mennesker med hjertesygdomme, siger Søren Tvorup Christensen.

Søren Tvorup Christensen kører den danske del af forskningen i samarbejde med ph.d.-studerende Christian Clement og forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Læs mere om forskningsprojektet på Det Naturvidenskabelige Fakultets hjemmeside.

Kontakt
Lektor Søren Tvorup Christensen, Det Naturvidenskabelige Fakultet, 30 51 07 57, stchristensen@bio.ku.dk
Pressemedarbejder Svend Thaning, Det Naturvidenskabelige Fakultet, svt@science.ku.dk, 28 75 42 81
Kilde: Journal of Cell Science