25. august 2009

Computersimulering af medicinens vej

Den 25.-29. august afholder et af Europas største forskningsnetværk deres afsluttende konference om anvendelsen af computermodeller til at udvikle nye og mere effektive lægemidler. Konferencen finder sted på Christiansborg og er arrangeret af DTU, Lægemiddelstyrelsen, Novo Nordisk A/S og Københavns Universitet.

Det europæiske biosimuleringsnetværk, BIOSIM, har haft succes med at vise, hvordan computermodeller kan anvendes til at udvikle individualiserede og effektive behandlinger af sygdomme som tarmkræft og Parkinsons syge.

Færre test på dyr og mennesker
Ved konferencen vil forskerne i netværket præsentere deres resultater for kolleger og diskutere, hvordan computersimulering kan medvirke til at reducere etiske problemer forbundet med forsøg på dyr og mennesker.

– Ved udvikling af nye lægemidler er det et stort ønske at blive i stand til at forudsige et lægemiddelstofs evne til at passere tarmvæggen – helst på et tidligt tidspunkt i den lange og kostbare udviklingsproces. Det vil f.eks. kunne afsløre potentielle bivirkninger, fortæller Bente Steffansen, lektor på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi på Det Farmaceutiske Fakultet, som er medlem BIOSIM og medarrangør af konferencen.

Kan forudsige optagelsen af lægemidler
Forskerne skaber computermodeller – eller designer en slags computerspil – som matematisk kan beskrive alle mulige kombinationer af samspil, der over tid kan finde sted mellem et lægemiddelstof indgivet via munden som en tablet og forholdene i mave-tarmkanalen. Målet er at kunne simulere et givet stofs biotilgængelighed, dvs. i hvilket omfang og med hvilken hastighed lægemiddelstoffet passerer tarmvæggen og når frem til sit virkningssted.

– De resultater vi får gennem biologiske eksperimenter beskrives ved hjælp af matematik og lægges ind i et kompliceret biosimuleringsprogram. Her simulerer vi et lille hjørne af virkeligheden, som giver os viden om de dynamiske, biologiske processer, der er betydningsfulde for optagelsen af specifikke lægemiddelstoffer, siger Bente Steffansen.

En god biosimuleringsmodel kræver, at man har viden om, hvilke biologiske faktorer, der kan have betydning for lægemiddelstoffernes biotilgængelighed – og at man kan beskrive biologiske faktorer ved hjælp af matematik. Det er derfor nødvendigt, at mange forskellige eksperter bidrager med viden. Det er netop hensigten med BIOSIM, der består af en lang række forskere fra universiteter og virksomheder i Europa. Netværket er etableret som en del af EU's 6. rammeprogram. Fra Københavns Universitet deltager forskere fra både Det Sundhedsvidenskabelige og Det Farmaceutiske Fakultet.

Læs mere om forskningsnetværket BIOSIM.

Kontakt
Lektor Bente Steffansen, Det Farmaceutiske Fakultet, bds@farma.ku.dk, 35 33 62 21 eller 40 40 54 14
Kommunikationsmedarbejder Stine Rasmussen, Det Farmaceutiske Fakultet, sr@farma.ku.dk, 20 92 27 30