9. september 2009

Mere ilt giver koldere klima

Alle taler om CO2 og andre drivhusgasser som årsag til den globale opvarmning og de store klimaforandringer, som vi oplever i øjeblikket. Men hvad med ilt- eller oxygen-indholdet i atmosfæren og i havene? Hvilken betydning har iltindholdet for den globale opvarmning? Det spørgsmål er blevet aktuelt efter, at professor Robert Frei fra Institut for Geologi og Geografi på Københavns Universitet i samarbejde med kolleger i Uruguay, England og på Syddansk Universitet i Odense har slået fast, at der er en historisk sammenhæng mellem ilt og temperatur-udsving i kølig retning.

Fortiden viser vej
Ved hjælp af en helt ny metode har forskerne vist, at højt iltindhold i atmosfæren og havene gør klimaet koldere. Forskerne har påvist, at Jorden i forhistorisk tid har oplevet to perioder med stor stigning og udsving i iltindholdet i atmosfæren og i havene. Disse udsving betød også en opblussen af livet i havene med flercellede væsener, som er grundlaget for det liv, vi kender i dag. Forskernes resultater offentliggøres nu i det anerkendte, internationale videnskabelige tidsskrift Nature.

Læs mere om de opsigtvækkende forskningsresultater på Det Naturvidenskabelige Fakultets hjemmeside.

Kontakt
Professor Robert Frei, Institut for Geologi og Geografi, 35 32 24 50 eller 30 62 31 36
Journalist Svend Thaning, Det Naturvidenskabelige Fakultet, svt@science.ku.dk, 28 75 42 81
Kilde: Nature