20. september 2009

KU-studerende forsker i zoo

På Biologisk Institut på Københavns Universitet er ph.d.-studerende Christina Hvilsom netop gået i gang med at kortlægge de genetiske forskelle blandt afrikanske chimpanser. I den anden ende af byen, har den nyuddannede dyrlæge Adriana Nielsen fra Institut for produktionsdyr og heste skrevet speciale om flamingoens ømme fødder. Begge forskningsprojekter er udført i tæt samarbejde med Københavns Zoologiske Have, der løbende lægger både dyr og vejledning til en række af Københavns Universitets bachelor- og specialeprojekter.

Første erhvervs-ph.d.
Listen over forskningsprojekter, der i årenes løb er udført i samarbejde mellem studerende fra Københavns Universitet og Københavns Zoologiske Have er både lang og forskelligartet. Christina Hvilsoms ph.d.-projekt er det første af slagsen i samarbejdet mellem de to institutioner:

- Jeg er det, man kalder erhvervs-ph.d. Det betyder, at jeg er ansat i Zoologisk Have og indskrevet som ph.d.-studerende på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Det giver mig en unik chance for at se tingene fra flere sider, siger ph.d.-studerende Christina Hvilsom.

Nye vinkler og enestående muligheder
Forarbejdet til Christina Hvilsoms ph.d. projekt blev lagt, da hun skrev speciale om chimpansens gener, og for hende er der ingen tvivl om, hvad samarbejdet mellem universitetet og zoo har betydet for hendes forskning:

- I zoo er indgangsvinklen meget praktisk, og det er en stor fordel i forhold til at udvikle det værktøj, vi skal bruge til at teste chimpanserne. På universitetet er mit fokus på grundforskning, og her er det utrolig spændende at kunne tilføre forskningen nye vinkler med perspektivet fra zoo. På den måde får jeg helt klart det bedste fra begge verdener, siger ph.d.-studerende Christina Hvilsom.

Heller ikke nyuddannet dyrlæge Adriana Nielsen tøver på spørgsmålet om betydningen af forskningssamarbejdet:

- I mit speciale har jeg undersøgt 929 flamingoer fra 22 zoologiske haver. Det kan man kun, hvis man kan trække på netværket og de helt rigtige kontakter i zoo. Til gengæld sikrede min vejleder på universitetet, at jeg fra starten valgte de bedste metoder til at behandle alle mine flamingodata. Det sparede mig for meget ekstraarbejde, fortæller Adriana Nielsen, og tilføjer, at hun undervejs har fået stor respons på sit arbejde fra de zoologiske haver, der har lagt flamingofødder til specialeprojektet:

- Det var en kæmpe motivationsfaktor at opdage, hvor mange mennesker ude i verden, der synes, at det lille nørdede område, jeg arbejder med er enormt vigtigt, fortæller dyrlæge Adriana Nielsen.

Forskning og fremtidsdrømme
Adriana arbejder i dag som dyrlæge, men har ikke sluppet forskningen helt. Specialet er nu indleveret til bedømmelse som videnskabelig artikel, og der er stadig mange spændende data at arbejde videre med.

- I sommer præsenterede jeg en poster med mit materiale på en konference i Holland. Den interesse jeg mødte der, har givet mig lyst til at arbejde videre med projektet. Så jeg arbejder fortsat på at undersøge flere af de risikofaktorer, der giver flamingoerne fodproblemer, og som der ikke var tid til at medtage i specialet. Det er dog en lidt langsommelig proces nu, hvor det må forgå i min fritid, siger dyrlægen og flamingoforskeren.

Og spørger man chimpanseforskeren om, hvordan hendes fremtidsdrømme ser ud, så står forskning også her højt på ønskelisten:

- Når man arbejder med grundforskning, så dukker der hele tiden nye spændende spørgsmål op, som man får en utrolig lyst til at finde svar på. Mit projekt vokser dag for dag, så jeg krydser fingre for, at jeg også kan fortsætte som forsker efter min ph.d., siger Christina Hvilsom, der foreløbig har to år tilbage af sin forskeruddannelse.

Læs mere om de to forskningsprojekter:

Sunde chimpanser
Chimpansen er genetiske set menneskets nærmeste slægtning. At blive klogere på chimpansen giver derfor også ny viden om mennesket. Chimpansen er også en udryddelsestruet dyreart. Indsamling af genetisk viden om de vilde chimpanser er derfor et værdifuldt værktøj til at sikre sunde og naturlige bestande i de zoologiske haver.
Læs mere om chimpanser i artiklen
'Sunde chimpanser og nære slægtninge'

Gode ben
Noget af det mest karakteristiske ved flamingoer er, ud over deres flotte røde farve, deres lange ben. Hvad de færreste måske er klar over er, at de langbenede flamingoer også kan få ondt i fødderne. Flamingoernes ømme fødder var omdrejningspunktet for Adriana Nielsens speciale.
Læs mere om flamingofødderne i artiklen
'Flamingoer med ømme fødder'

Kontakt
Nyhedsredaktør Charlotte Autzen, chau@adm.ku.dk, 28 75 42 64