2. april 2014

Kommunikationsforsker skal rådgive regering og Folketing om forskningspolitik

forskningspolitik

45-årige Maja Horst, der er institutleder på Humaniora på Københavns Universitet, er nyt medlem af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd.

Institutleder Maja Horst. Klik for at downloade billedet i høj opløsning.

Institutleder Maja Horst. Klik for at downloade billedet i høj opløsning.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har udpeget bestyrelsesmedlemmerne til det nye Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, DFIR. Blandt de tre medlemmer, der kommer fra universiteterne, er lektor Maja Horst, institutleder på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, der de seneste år har markeret sig med stærke – forskningsbaserede – argumenter i debatten om fx sociale og etiske aspekter af ny naturvidenskabelig forskning.

En anden af Maja Horsts mærkesager handler om nødvendigheden af tværvidenskabelig forskning og forskningens relevans for samfundet:

- Maja Horsts arbejde er båret af en vision om at skabe et robust videnssamfund, hvor befolkning, politikere, industri og andre interessenter bidrager til en konstruktiv samtale om fremtidens forskning, kulturelle udfordringer og teknologisk udvikling, siger dekan Ulf Hedetoft, der på vegne af Det Humanistiske Fakultet har indstillet Maja Horst til posten.

Maja Horst har et særligt fokus på forskningskommunikation i teori og praksis – et arbejde, der har givet sig udslag i flere eksperimenter med interaktive installationer. I 2009 modtog hun både Videnskabsministerens forskningskommunikationspris og FUHU’s forskningsformidlingspris for dette arbejde.

CV

Maja Horst er uddannet cand.comm. i Kommunikation og Samfundsfag fra Roskilde Universitet og ph.d. fra Copenhagen Business School, hvor hun også har været adjunkt, lektor og ph.d.-skoleleder. Siden 2011 har hun været institutleder på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

Sideløbende med ledelsesopgaverne har Maja Horst opretholdt en stærk profil som aktiv forsker. Senest har hun engageret sig i et internationalt banebrydende tværdisciplinært samarbejde omkring syntesebiologi.

Se hele cv’et

Om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd er et nyt råd, der skal fremme dansk forskning, teknologi og innovation. Rådet afløser Danmarks Forskningspolitiske Råd, DFR, og skal rådgive uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre om blandt andet nationale og internationale erfaringer og tendenser inden for forskning og innovation.

Se ministeriets pressemeddelelse

Kontakt

Institutleder Maja Horst
Tlf.: 35 32 88 53
Mail: horst@hum.ku.dk

Kommunikationsmedarbejder Henrik Friis
Tlf.: 20 56 91 12
Mail: henrik@hum.ku.dk