08. maj 2014

KU får center for moderne jødisk tænkning

nyt forskningscenter

Forskere fra teologi og humaniora er gået sammen om Center for the Study of Jewish Thought in Modern Culture, der skal forske i jødisk tænkning i moderne kultur bl.a. med henblik på fortolkninger og repræsentationer af et globalt traume som Holocaust. Centret er forankret på Det Teologiske Fakultet, men er tværvidenskabeligt i både teori og praksis og trækker på mange forskellige samfundsvidenskabelige og humanistiske discipliner.

Foto: Claudia Welz

Andrew Rogers, Pillars of Witness, Jewish Holocaust Centre, Melbourne, Australia

Holocaust, eller Shoah som er det navn, jødeudryddelserne under 2. verdenskrig har fået på hebraisk, har naturligt nok været centrum for meget forskning i både Danmark og udlandet. Men der er ifølge de to forskere bag Københavns Universitets nye Center for the Study of Jewish Thought in Modern Culture blevet forsket overraskende lidt i jødisk kultur og tænkning i 19.-21. århundrede med et særligt fokus på hermeneutik, etik og æstetik.

- Vi er meget stolte over, at vi har fået mulighed for at oprette Center for the Study of Jewish Thought in Modern Culture på Det Teologiske Fakultet. Og vi kan vel godt sige, at vi med centret udfylder et akademisk tomrum, fordi moderne jødiske studier de forløbne årtier har været stort set fraværende i Danmark, og i resten af Skandinavien for den sags skyld, siger lektor Inge Birgitte Siegumfeldt fra Institut for Engelsk, Germansk og Romansk.

Traumer, vidnesbyrd og erindring

Inge Birgitte Siegumfeldt har sammen med centerleder, professor Claudia Welz fra Det Teologiske Fakultet udpeget de temaer, som centret primært skal udforske og belyse:

- Forskningen ved centeret vil blandt andet fokusere på spørgsmål omkring traumer, vidnesbyrd og erindring(skultur), som man kan sige er blevet forstærket af Holocaust. Et forskningsspørgsmål kan i den forbindelse være at se på, hvordan det enkelte menneske og samfund erindrer og videregiver deres oplevelse af en tragedie. Og det spørgsmål vil vi så kunne undersøge gennem filosofi, litteratur, psykologi, teologi, sociologi, historie og kunst, fortæller Inge Birgitte Siegumfeldt.  

- Et andet spørgsmål er, hvordan Holocaust ændrer betingelserne for, hvorledes vi forstår os selv som mennesker. Her rejser sig komplekse etiske og eksistentielle spørgsmål, der er underbelyste, hvis man ignorerer deres religiøse dimensioner, tilføjer Claudia Welz

Interesserede forskere er velkomne

Centeret har et stort internationalt netværk af forskere tilknyttet. Forskere, som er interesseret i at deltage i et af centrets projekter eller i et ophold på centret, opfordres til at søge forsknings- eller rejsemidler. Centret kan tilbyde lokaler, biblioteksfaciliteter og et levende forskningsmiljø.

Centrets aktiviteter bliver indtil videre finansieret af centerleder Claudia Welz’ EliteForsk-pris fra 2013.

Kontakt

Lektor Inge Birgitte Siegumfeldt
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Mail: siegum@hum.ku.dk  
Mobil: 40 23 85 88

Professor MSO og centerleder Claudia Welz
Det Teologiske Fakultet
Tlf. 35 32 36 82
Mail: cwe@teol.ku.dk