9. februar 2021

Grønt gearskifte: Klimaaftrykket skal halveres

Bæredygtighed 2030

Nye, ambitiøse bæredygtighedsmål skal frem mod 2030 halvere klima- og ressourceaftrykket på Københavns Universitet. Det skal bl.a. ske gennem bæredygtige indkøb, mere effektiv brug af bygninger, mindre skadelig kemi og mere genanvendelse.

Nye klimamål
Københavns Universitet skifter grønt gear og fortsætter bæredygtighedsarbejdet med en ny ambitiøs klima- og miljøindsats, som er både bredere og mere kompleks.

Københavns Universitet er på størrelse med stor provinsby og sætter et betydeligt aftryk på klimaet. I mere end et årti har universitetet arbejdet på at sænke energiforbruget på campus og blandt medarbejdere og studerende. Det har indtil nu betydet, at universitet har reduceret CO2-emissionerne fra energiforbruget med 71 procent pr. årsværk. Men indsatsen slutter ikke her. Universitetet fortsætter med en ambitiøs klima- og miljøindsats, som er bredere og mere kompleks.

 - KU udvider nu bæredygtighedsperspektivet. Klimabelastning kommer ikke kun fra vores eget energiforbrug, men også fra emissioner fra leverandører og affaldshåndtering omkring KU. Der er et stort klima- og ressourceaftryk knyttet til både fremstilling, distribution og genanvendelse af faciliteter, udstyr og produkter fx til brug i vores laboratorier, forklarer universitetsdirektør Jesper Olesen.

Oversigt over KUs udledninger
Estimat af Københavns Universitets samlede CO2-emissioner. KU har indtil nu gjort en stor indsats for energieffektivitet i bygningerne og mere energirigtig adfærd blandt medarbejdere og studerende (gul og rød kategori i diagrammet). Fremover udvider universitetets indsatsen. (Klik på billedet for at se diagrammet i stort)

Det er ikke nok at skrue ned for varmen

Omtrent halvdelen af universitetets klimaaftryk er knyttet til bygninger og laboratorier. Derfor bliver disse områder centrale i den fremadrettede indsats. Det betyder også, at klima og bæredygtighed bliver rammesættende for arbejdet med nye campusplaner, som foregår i de kommende år. Det er ikke nok, bare at skrue ned for varmen på den enkelte radiator.  

Energiforbruget skal fortsat holdes nede, og så skal indkøbspolitikken have en bæredygtig opgradering. Fremover vil universitetet tage ansvar for de ressourcer, der bruges – fra indkøb til bortskaffelse.

cyklus
Fremover vil KU i endnu højere grad tage ansvar for de ressourcer, der bruges – fra indkøb til bortskaffelse.

Det gælder fx de ca. 600 særligt energikrævende frysere, som er placeret rundt om på laboratorierne. Fremadrettet skal der - udover at stilles krav til energiudledning ved brug - også sættes fokus på det klimaaftryk og kemiforbrug, som er knyttet til både produktion og bortskaffelse af fryserne.

Færre klimabelastende materialer

Men bæredygtige indkøb er ikke den eneste vej til at reducere klimaaftrykket. Københavns Universitet skal også bruge færre klimabelastende materialer og produkter.

En vigtig vej til mindre forbrug er øget deling af arealer, faciliteter og udstyr. Her skal universitetets forskere være med til at udvikle løsninger, så et mindre ressourceforbrug går hånd i hånd med bedre forskning og uddannelse.

At reducere det samlede klimaaftryk er en kompleks og krævende opgave, hvor svar og løsninger ikke findes som hyldevarer og det bliver en stor opgave at udvikle og justere indsatsen i årene, der kommer.  

- På KU er der stor lyst til at handle bæredygtigt blandt ledelse, studerende og ansatte. Det er enormt positivt. Men ansvaret skal ikke hvile på den enkelte alene – vi skal som universitet skabe bæredygtige rammer, som understøtter den enkeltes adfærd, fremhæver prorektor Bente Merete Stallknecht.

Markant højere gear

KU står over for en stor opgave. Nu skal universitetet i gang med de nye, konkrete bæredygtighedsindsatser, som i de kommende år skal få universitetet op i et markant højere grønt gear. Hele organisationen skal bidrage til indsatserne.

- Vi ønsker at skabe rammerne for, at alle studerende og ansatte kan engagere sig i konkrete indsatser for udviklingen af et mere bæredygtigt KU, siger Prorektor Bente Merete Stallknecht.

KU’s bæredygtighedsmål for 2030 er inddelt i seks hovedtemaer:

1. Klima
2. Ressourcer og genanvendelse
3. Kemi
4. Biodiversitet
5. Inddragelse, deltagelse og adfærd
6. Samarbejde og global deling af viden

Læs mere om KU’s klimaaftryk og KU’s bæredygtighedsmål 2030 her

Emner