8. december 2021

Nyt forskningsprojekt vil etablere juridiske redskaber til at facilitere privat-offentligt samarbejde

BEVILLING

Med en Carlsberg Foundation Young Researcher Fellowship Grant på knap 5 millioner kroner og projektet PurpLE, vil lektor Marta Andhov skabe den nødvendige klarhed om spændingen mellem udbudsret og privatret.

Lektor Marta Andhov modtager Carlsbergfondets Young Researcher Fellowship Grant som svar på hendes forskningsforslag "Purchase Power - Sustainable Public Procurement through private Law Enforcement – PurpLE". Forslaget lægger op til, at det er nødvendigt at undersøge privatretlige områder, f.eks. kontrakter, da de er implementeringsværktøjet til opfyldelse af de offentlige udbuds målsætninger.

Ved offentlige udbud forstås den proces, hvor regeringerne køber varer, bygge- og anlægsarbejde og tjenesteydelser fra private leverandører. Udbudsretten regulerer denne proces, mens kontrakter er implementeringsværktøjet til opfyldelse af de offentlige udbuds målsætninger. PurpLE-projektet skal give den nødvendige klarhed om spændingen mellem udbudsret og privatret. PurpLE vil udfylde et forskningsmæssigt gab og etablere juridiske redskaber, der understøtter en effektiv juridisk ramme til at facilitere privat-offentligt samarbejde.

Prodekan for Forskning Professor Henrik Palmer Olsen ser denne nye bevilling som et velfortjent tegn på anerkendelse:

-Marta er en meget talentfuld forsker inden for sit felt, og hendes bidrag til fakultetet, både gennem forskning og udenfor, er meget værdsat.

Han forklarer, at bevillingen yderligere styrker fakultetets internationale position:

-En af grundene til, at vores fakultet er internationalt anerkendt, er fakultetets særdeles dygtige forskere og deres evne til at tiltrække midler til at styrke deres forskning.

Marta Andhov er pt. lektor i udbudsret ved Center for Private Governance (CEPRI) ved Det Juridiske Fakultet og styregruppemedlem i Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Network (ITN)’s Sustainability and Procurement in International, European, and National Systems (SAPIENS) projektet. Carlsbergfondets Young Researcher Fellowship Grant gives til fremragende nyudnævnte lektorer, der skal etablere en uafhængig forskningsgruppe eller et forskningsmiljø, herunder erhverve sig forskningsinfrastruktur og danne nationale/internationale netværk:

-Jeg er dybt beæret over, at Carlsbergfondet endnu engang har udvalgt mig til at modtage midlerne, siger Lektor Andhov, og hun fortsætter:

-Det unge forsker stipendium vil give mig mulighed for at opbygge en forskergruppe omkring PurpLE projektet og styrke endnu mere Det Juridiske Fakultets forskningsprofil i offentlige udbud.

Samme synspunkt deles af professor Vibe Garf Ulfbeck, CEPRI-centerleder:

-Vi er meget glade for Martas succes. PurpLE forskning befinder sig midt i CEPRI’s interesse for privat styring og kløften mellem offentlig- og privatret. Vi ser frem til at styrke centrets forskningsmæssig samarbejdsindsats yderligere.

Hvorfor er projektet vigtigt ud fra en videnskabelig synsvinkel?

Aktuel forskning i udbudsret er primært rettet mod offentligret. Det er statens lov. Men privatretten har ofte betydning for styringen af kontrakters præstation og ofte også for konfliktløsninger – særligt i løbet af store infrastrukturprojekter, f.eks. bygning og forvaltning af motorveje/hospitaler/skoler/stadioner. Derfor er PurpLE vigtig fra et videnskabeligt synspunkt, fordi det bliver det første projekt, der analyserer EU’s bæredygtige udbudsret mod privatretlige begreber, der påvirker udbudsmålene.

PurpLE vil ansætte to postdocs og en ph.d.-stipendiat og begynder i september 2022 på CEPRI, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Kontakt

Lektor Marta Andhov, E-mail: marta.andhov@jur.ku.dk

Kommunikationsmedarbejder Lene Juhl Friedrichsen, E-mail: lene.juhl.friedrichsen@jur.ku.dk, Telefon: +45 24 80 44 84

Emner