1. februar 2024

Sociologisk forskning spiller hovedrolle i kampagne om konflikthåndtering i bussen

Vidensformidling

En ny kampagne skal forebygge konflikter mellem passagerer, chauffører og billetkontrollører i den offentlige transport. Det sker med brug af den nyeste forskning, men sat i scene med både video og tegneserier – og med forskeren selv i en sjælden hovedrolle.

Stillfoto fra kampagnevideo
Buschauffør Flemming Jacobsen og sociolog Camilla Bank Friis i én af kampagnevideoerne, hvor de giver fem råd til konflikthåndtering. Se også video længere nede.

Når sociologer og andre samfundsforskere kommunikerer ny viden, er den slagne vej fagfællebedømte videnskabelige artikler – måske suppleret med oplæg og mediekommentarer til en bredere offentlighed.

Men forskningsformidling kan være meget mere end det. Hvorfor ikke sprede forskningsbaseret viden gennem små videoer og tegneserier – og med forskeren som én af dem, der er med til at tegne og fortælle?

”Den store udfordring har været, hvor langt jeg som forsker kunne popularisere mine forskningsresultater [...] Men ja, man kan faktisk godt tegne et forskningsresultat.

Camilla Bank Friis, postdoc

At det også er muligt, viser kampagnen ’Stop konflikten – ikke bussen’, der netop er lanceret af BFA Transport (Branchefællesskab for Arbejdsmiljø - Transport) som led i en brancherettet indsats mod vold og trusler i persontransporten (se boks).

Og postdoc Camilla Bank Friis fra Sociologisk Institut spiller en hovedrolle:

Sammen med buschauffør Flemming Jacobsen giver hun i en række korte videoer fem gode råd og praktiske værktøjer til buschauffører i persontransporten. Samtidig har hun sammen med kollegaen lektor Lasse Liebst og illustrator Peter Langkjær Møller oversat klassiske konflikter mellem passagerer, billetkontrollører og chauffører til ti tegneseriestriber målrettet trafikselskaberne og deres ansatte.

Sætter sig selv i spil som forsker

Trods skæve formater sker det med solid forskningsevidens i ryggen. Camilla Bank Friis har i sin ph.d. og efterfølgende forskning analyseret mange timers videomateriale med konkrete konfliktsituationer og derved undersøgt, hvordan de typisk opstår, udvikler sig – og ofte kan undgås.

Det handler blandt andet om ikke at agere politimand i mødet med ’vanskelige’ passagerer og undgå, at konflikter trækker ud.

”Den store udfordring har været, hvor langt jeg som forsker kunne popularisere mine forskningsresultater, så det blev relevant for modtagerne. Men ja, man kan faktisk godt tegne et forskningsresultat,” siger Camilla Bank Friis, der kalder processen for både sjov og lærerig.

”Man sætter sig selv i spil som forsker og kommer i dialog med dem, der i sidste ende skal bruge vores arbejde. Jeg synes, at projektet på den måde er blevet et godt eksempel på, hvordan et samarbejde mellem universitetsforskning og eksterne aktører kan gøre viden brugbar, hvis man er villig til at skære nogle akademiske kanter af. Det handler bl.a. om at undgå for mange forbehold og abstrakte begreber.”


Klassiske konfliktsituationer i tegneserieformat

Tegneseriestribe
En række klassiske konfliktsituationer bliver illustreret i ti tegneseriestriber. Peter Langkjær Møller har tegnet, mens Camilla Bank Friis og Lasse Liebst har bidraget med forskningsinput og forklarende tekster.


Men selv om budskaberne er blevet skåret ud i pap, er der dækning for dem alle. Et eksempel er den video, som fraråder, at chauffører agerer politibetjente, hvis en passager mangler gyldig billet.

”Her ved vi fra min forskning, at der er en tendens til, at ’retfærdighedsfokuserede’ medarbejdere er villige til at gå længere i konflikter med passager end de ’serviceorienterede’ ansatte. Så hvis det som her handler om at undgå konflikter i arbejdet, er det vigtigt at fortælle, at det kan være mere risikabelt at have den retfærdighedssøgende tilgang til sit arbejde,” forklarer Camilla Bank Friis.

Vigtigt at få forskningen med

Sociologisk Institut har tradition for at indgå i projekter med eksterne samarbejdspartnere, og kunsten at arbejde med eksterne partnere om konkrete cases indgår i selve uddannelsen. Camilla Bank Friis’ egen forskning i konflikthåndtering bygger da også på et flerårigt samarbejde med andre aktører inden for persontransportsektoren.

Det er brugen af forskeren som formidler af egne forskningsresultater i skæve formater og målrettet en bestemt branche, der får den nye kampagne til at skille sig ud fra de fleste andre projekter, hvor universitetet samarbejder med eksterne akterne aktører.

Men for BFA Transport, der er et samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, var det kun et stort plus aktivt at kunne inddrage Camilla Bank Friis og hendes forskning:

”Forskningsperspektivet har den fordel, at det er objektivt og databaseret. Forskeren har ikke valgt side. Det gør det også sværere at argumentere imod anbefalingerne. Samtidig er hendes forskning selvfølgelig meget relevant, fordi den kigger på persontransporten,” siger teamleder i Dansk Industri Marie-Louise Heneberg, der har været med til at tilrettelægge kampagnen som tilknyttet BFA’s arbejdsgiversekretariat.

Hun er glad for resultatet, som hun mener kommunikerer et vanskeligt stof på en nøgtern og letforståelig måde.

”Vi har fået rigtig positiv respons. Kampagnen er kommet godt ud over rampen ved at ramme chauffører og virksomheder på en anderledes måde og med budskaber, de fleste kan bruge.”

Læs mere om kampagnen og find links til videoer og tegneserier på BFA’s temaside om vold og trusler.


Video fra kampagnen: 'Fyr din indre politimand'

Kontakt

Camilla Bank Friis
Postdoc, Sociologisk Institut
E-mail: cbf@soc.ku.dk 
Telefon: +45 35 32 66 32

Søren Bang
Journalist, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
E-mail: sba@samf.ku.dk 
Mobil: +45 29 21 09 73

Emner

Læs også