Alina møder virkeligheden, når hun HIV-tester i Warszawa

PRojektforløb HIV-smitte er et stigende problem i Polen. I fem uger er Alina og hendes hold i Warszawa, hvor de studerende sammen med lokale NGO’er tester borgere for HIV-smitte.

Som led i uddannelsen Global Health er Alina og hendes medstuderende fem uger i Warszawa. De besøger hospitaler, sundhedsklinikker og NGO'er, der arbejder med sygdom og sundhed. Flere og flere polakker bliver smittet med HIV, og i det mobile smittelaboratorie står de studerende ansigt til ansigt med borgere, der skal testes, fordi de måske er smittet med HIV.

Opholdet i Polen giver de studerende uvurderlig hands on-erfaring, som på en anden måde end lærebøgerne, ruster dem til den virkelighed, der venter efter studierne.

KORT OM PROJEKTFORLØB

  • Næsten 1.800 studerende af en årgang på KU deltager på et tidspunkt i deres uddannelse i et projektorienteret forløb.

  • programmet Country Exposure rejser studerende på Global Health fem uger til Europa eller Afrika hvor de deltager i feltarbejde i samarbejde med bl.a. lokale sundhedsklinikker, universiteter og NGO’er

Flere eksempler på uddannelser i udvikling

Uddannelser i udvikling

Studerende på Københavns Universitet bringer den nyeste forskning i spil i samfundet. Godt 20 pct. af de studerende skriver deres speciale i samarbejde med en ekstern partner f.eks. en virksomhed eller organisation. Næsten en tredjedel af de studerende vælger at tage et frivilligt praktikforløb ved siden af deres studie, og godt 100 nye virksomheder bliver etableret hvert år - af studerende.

De studerendes samspil med det omgivne samfund er med til at kvalitetssikre uddannelsernes indhold og undervisningsmetoder, så deres kvalifikationer matcher det samfund de skal være med til at bidrage til og udvikle - også når de springer ud som færdig kandidater.