Olivia skaber værdi for et af verdens største rådgivningshuse

virksomhedsspecialerAntropologistuderende Olivia skriver sit speciale i samarbejde med PwC, et af verdens største revisions-, skatte- og rådgivningshuse, hvor hun samtidig er ansat som studentermedhjælper. 

Antropologistuderende Olivia skriver sit speciale i samarbejde med PwC, et af verdens største revisions-, skatte- og rådgivningshuse, hvor hun samtidig er ansat som studentermedhjælper.

Hun er bl.a. med til kundemøder, hvor hun observerer, stiller spørgsmål og efterfølgende får medarbejderne til at reflektere over, hvorfor de gør, som de gør. Dermed er hun med til at skabe værdi for organisationen og deres kunder.

KORT OM VIRKSOMHEDSSPECIALER

Flere eksempler på uddannelser i udvikling

Uddannelser i udvikling

Studerende på Københavns Universitet bringer den nyeste forskning i spil i samfundet. Godt 20 pct. af de studerende skriver deres speciale i samarbejde med en ekstern partner f.eks. en virksomhed eller organisation. Næsten en tredjedel af de studerende vælger at tage et frivilligt praktikforløb ved siden af deres studie, og godt 100 nye virksomheder bliver etableret hvert år - af studerende.

De studerendes samspil med det omgivne samfund er med til at kvalitetssikre uddannelsernes indhold og undervisningsmetoder, så deres kvalifikationer matcher det samfund de skal være med til at bidrage til og udvikle - også når de springer ud som færdig kandidater.