Tanya underviser efterforskere i at afkode trusler

sommerskoleUddannelse på KU er ikke kun lange, sammenhængende forløb, men også efteruddannelse til professionelle. Hver sommer kan fagprofessionelle fx lære at analysere trusler og lave sproglige profiler af de gerningsmænd, der fremsætter trusler. 

Trusler er et stigende samfundsproblem: I perioden 2015-2019 er anmeldelser af trusler efter § 266 steget med næsten 80 % ifølge Danmarks Statistik. På Copenhagen Summer School underviser lektor og sprogforsker Tanya Karoli Christensen medarbejdere fra retsvæsenet, tolke, politiet og advokater i at undersøge sproget i trusler.

Det sker gennem et kort og praksisorienteret kursus i retslingvistik, hvor deltagerne arbejder med konkrete trusler fx fra retssager. I løbet af tre dage zoomer deltagerne helt ind på sproget i truslerne og får sprogvidenskabelige metoder til at undersøge, hvem personen bag truslen er – fx personens uddannelsesniveau eller alder. Gennem analyser af de sproglige detaljer bliver deltagerne også i stand til at pege på de detaljer i en tekst, der gør, at man faktisk kan afgøre, at der er tale om en trussel.  

KORT OM KU's SOMMERSKOLER

  • Copenhagen Summer University udbyder i alt ca. 20 kurser hvert år. Kurserne ligger altid i uge 33 og 34. Ca. 250 personer deltager i alt på kurserne.

  • Retslingvistik er studiet af sprog i retlige og kriminelle kontekster, lige fra lovsprog over afhøringer til trusler.

  • Læs mere om Copenhagen Summer University

Flere eksempler på uddannelser i udvikling

Uddannelser i udvikling

Studerende på Københavns Universitet bringer den nyeste forskning i spil i samfundet. Godt 20 pct. af de studerende skriver deres speciale i samarbejde med en ekstern partner f.eks. en virksomhed eller organisation. Næsten en tredjedel af de studerende vælger at tage et frivilligt praktikforløb ved siden af deres studie, og godt 100 nye virksomheder bliver etableret hvert år - af studerende.

De studerendes samspil med det omgivne samfund er med til at kvalitetssikre uddannelsernes indhold og undervisningsmetoder, så deres kvalifikationer matcher det samfund de skal være med til at bidrage til og udvikle - også når de springer ud som færdig kandidater.