Ida fra Deloitte bringer praksis ind i undervisningen

eksterne undervisereIda er som ekstern lektor på Det Juridiske Fakultet en vigtig kilde til at hendes studerende får helt aktuelle problemstillinger ind i undervisningen. 

I Deloitte rådgiver Ida Brandt Norris virksomheder om skattemæssig due diligence, omstruktureringer og andre skattemæssige problematikker. På Københavns Universitet underviser hun som ekstern lektor jurastuderende i udvidet skatteret.

Eksterne undervisere tager deres viden, praktiske erfaringer og branchekendskab med i universitetets undervisning. De er derfor et vigtigt supplement til den undervisning, fakultetets forskere har ansvaret for. Resultatet er, at nyuddannede jurister fra KU både har en stærk kernefaglighed og et praktisk kendskab. Det gør dem i stand til at skabe juridiske løsninger til et arbejdsmarked og et samfund i hastig udvikling.

KORT OM EKSTERNE UNDERVISERE

  • Ida i filmen er en ud af de ca. 400 eksterne lektorer,  som bringer deres praktiske erfaringer og branchekendskab med ind i undervisningen på det juridiske fakultet.

  • De eksterne lektorer arbejder til dagligt i f.eks. ministerier, private firmaer og retsvæsen og underviser jurastuderende i det fag, de er eksperter i.

Uddannelser i udvikling

Studerende på Københavns Universitet bringer den nyeste forskning i spil i samfundet. Godt 20 pct. af de studerende skriver deres speciale i samarbejde med en ekstern partner f.eks. en virksomhed eller organisation. Næsten en tredjedel af de studerende vælger at tage et frivilligt praktikforløb ved siden af deres studie, og godt 100 nye virksomheder bliver etableret hvert år - af studerende.

De studerendes samspil med det omgivne samfund er med til at kvalitetssikre uddannelsernes indhold og undervisningsmetoder, så deres kvalifikationer matcher det samfund de skal være med til at bidrage til og udvikle - også når de springer ud som færdig kandidater.