Samarbejde om uddannelse giver erhvervslivet de nødvendige kandidater

NYE UDDANNELSER Sammen med medicinalindustrien har KU udviklet en ny bacheloruddannelse i medicinalkemi. Uddannelsen sikrer et af Danmarks vigtigste eksporterhverv højt specialiseret arbejdskraft. 

Medicinalindustrien står for 20 procent af Danmarks samlede eksport og er en af vores vigtigste brancher. Derfor er der en stor efterspørgsel blandt virksomhederne på kemikere, der kan sikre forsat udvikling af innovative lægemidler.

Københavns Universitet har i samarbejde med virksomheder i medicinalindustrien udviklet en ny bacheloruddannelse i medicinalkemi. Uddannelsen bidrager med høj faglighed til, at Danmark fortsat kan være verdensledende i udvikling og produktion af medicin.

KORT OM MEDICINALKEMI

  • Lægemiddelindustrien beskæftiger ca. 26.000 medarbejdere i Danmark

  • Uddannelsen i medicinalkemi fokuserer på, hvordan lægemiddelstoffer virker, opdages, designes, syntetiseres og udvikles

Uddannelser i udvikling

Studerende på Københavns Universitet bringer den nyeste forskning i spil i samfundet. Godt 20 pct. af de studerende skriver deres speciale i samarbejde med en ekstern partner f.eks. en virksomhed eller organisation. Næsten en tredjedel af de studerende vælger at tage et frivilligt praktikforløb ved siden af deres studie, og godt 100 nye virksomheder bliver etableret hvert år - af studerende.

De studerendes samspil med det omgivne samfund er med til at kvalitetssikre uddannelsernes indhold og undervisningsmetoder, så deres kvalifikationer matcher det samfund de skal være med til at bidrage til og udvikle - også når de springer ud som færdig kandidater.