Humanister med iværksætteri på skemaet

iværksætter 

28 pct af start-ups på KU har humanister ved roret. De studerende får hjælp af universitetet til at komme i gang, og de kan komme i praktik i sin egen virksomhed – med ECTS point

Regeringen ønsker, at der skal skabes mange flere virksomheder på universiteterne. Københavns Universitet udklækker iværksættere i hundredvis hvert år. Over 16 år har universitetets forskere, studerende og dimittender etableret mere end 4.600 virksomheder.

På KU har de humanistiske studerende den højeste grad af iværksætteri. De studerende får hjælp til deres virksomhed fra idé til eksekvering i form af økonomisk og juridisk vejledning, sparring, kontakter til andre iværksættere og støtte igennem opstarten. Når virksomheden er på plads, har de studerende mulighed for at gå i praktik i deres egen virksomhed.

KORT OM KU's INNOVATIONHUBS

  • Human and Legal Innovation Hub er én af tre innovationshubs på Københavns Universitet. De holder til på Søndre Campus på Amager, hvor de hjælper studerende med at skabe nye projekter og virksomheder.

  • De studerende i hubben får bl.a. gratis kontorfaciliteter 24/7, professionel rådgivning, netværk og workshops.

Uddannelser i udvikling

Studerende på Københavns Universitet bringer den nyeste forskning i spil i samfundet. Godt 20 pct. af de studerende skriver deres speciale i samarbejde med en ekstern partner f.eks. en virksomhed eller organisation. Næsten en tredjedel af de studerende vælger at tage et frivilligt praktikforløb ved siden af deres studie, og godt 100 nye virksomheder bliver etableret hvert år - af studerende.

De studerendes samspil med det omgivne samfund er med til at kvalitetssikre uddannelsernes indhold og undervisningsmetoder, så deres kvalifikationer matcher det samfund de skal være med til at bidrage til og udvikle - også når de springer ud som færdig kandidater.