Muslimer og islamisk læring

Muslimer og islamisk læring

En podcastserie om islamisk læring.

Verden over søger dedikerede muslimer at lære mere om islam. Det gælder også i en dansk og europæisk kontekst, hvor muslimske mænd og kvinder både finder og deler viden i en lang række forskellige kontekster, både på internationalt anerkendte universiteter, i lokale moskeer og på medieplatforme som YouTube. I denne podcastserie kigger vi på baggrund af ny forskning nærmere på islamisk læring som det ser ud i en nutidig dansk og europæisk kontekst, ligesom vi giver et kort indblik i den islamiske uddannelseshistoriske baggrund.

Den historiske baggrund præsenteres nærmere i afsnit 1, og i de følgende tre afsnit beskæftiger vi os nærmere med nutidig islamisk uddannelse og læring. I afsnit 2 fortæller Simon Stjernholm om mundtlig vidensdeling i digitale medier; i afsnit 3 fortæller Maria Lyngsøe om danske muslimske kvinders engagement i islamisk uddannelse; og i afsnit 4 fortæller Maximilian Lasa om unge tyske muslimer, der uddanner sig teologisk i Tyrkiet.

Om podcasten

Podcastserien ”Muslimer og islamisk læring” er produceret af Simon Stjernholm og Maria Lyngsøe som en del af forskningsprojektet Rearticulating Islam Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Projektet er finansieret af VELUX FONDEN.

Kontakt: stjernholm@hum.ku.dk

Flere tankevækkende KU-podcasts