Sprogbrug på KU

Sprogbrug på KU

En podcastserie med forskellige stemmer og dilemmaer fra den sproglige virkelighed på Københavns Universitet.

Hvordan føles det for internationale medarbejdere at skulle bidrage til undervisningen på dansk efter 3-6 års fastansættelse? Hvad betyder det for studerende, at deres underviser taler dansk som andetsprog?

Hvordan vælger man, hvilke sprog man skal anvende på møder? Hvordan påvirker dette sprogvalg deltagerne på mødet?

Hvilke behov har studerende på KU for at opbygge og øve sprogfærdigheder som en del af deres uddannelse, og hvordan kan man understøtte dem i denne proces?

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed undersøger, hvordan sprog bruges i hverdagen på KU, og hvordan VIP- og TAP-ansatte, studerende og ledere påvirker og påvirkes af sprogbrugen på KU.

Om podcasten

Podcasten er produceret af CIP, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed i samarbejde med COBL, Centre for Online and Blended Learning.


Læs mere om sprogpolitik og sprogbrug på Københavns universitet her:

Implementation of the UCPH language policy – University of Copenhagen (ku.dk)

Sprogpolitik og sprogvalg – Københavns Universitet (ku.dk)

Om parallelsproglighed – Københavns Universitet (ku.dk)


Kontakt: 
www.cip.ku.dk
+45 35 32 86 39
cip@hum.ku.dk

Flere tankevækkende KU-podcasts